คณิตศาสตร์ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การสังเกตและการเปรียบเทียบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : จำนวนนับ 11 ถึง 100

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การบวก การลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : การวัดความยาว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : การชั่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 : การตวง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 : เงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 : โจทย์ปัญหาระคน

 

ขอบคุณรูปภาพประกอบ – คณิตศาสตร์ ป.1
- http://suvarnabhumibook.tarad.com

Tags: ,