คณิตศาสตร์ ป.2

แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับ 1 ถึง 1000 และ 0

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : รูปเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : การวัดความยาวและอุณหภูมิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : การชั่งและการตวง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : เงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 : เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : โจทย์ปัญหาระคน

 

 

 

ขอบคุณรูปภาพประกอบ
- suvarnabhumibook

Tags: ,