คณิตศาสตร์ ป.4

แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวก และการลบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณ และการหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : เศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ และสองมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : แบบรูป และความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : การวัดความยาวและระยะทาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : การชั่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 : การตวง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : การหาพื้นที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 : สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 : ความน่าจะเป็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 : เงิน และการบันทึกรายรับ – รายจ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 : เวลา

 

Math-P4

 

ขอบคุณรูปภาพประกอบเนื้อหา
- http://suvarnabhumibook.tarad.com

Tags: ,

 • tt

  แล้วโหลดแผนตรงไหนคะ

  • ThaiStudyFocus

   แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เราแนะนำเนื้อหาบทเรียนค่ะ เลยไม่มีแผนให้โหลดนะคะ ^^

  • ThaiStudyFocus

   แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เราแนะนำเนื้อหาบทเรียนค่ะ เลยไม่มีแผนให้โหลดนะคะ ^^

 • http://www.facebook.com/phubodin.wilaisri Phubodin Wilaisri

  น่าจะมีเนื้อหาให้โหลดนะครับ