คณิตศาสตร์ ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : เศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ทศนิยมและร้อยละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การบวก ลบ คูณทศนิยม และโจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : มุม เส้นขนาน และรูปที่มีแกนสมมาตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : รูปเรขาคณิตสองมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : รูปเรขาคณิตสามมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : การวัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 : แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : แผนภูมิแท่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 : ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

Math-P5

 

ขอบคุณรูปภาพประกอบ
- tarad.com

Tags: ,