อารยธรรมกรีก

อารยธรรมกรีก
• กำเนิดบริเวณชายฝั่งทะเลอีเจียน หมู่เกาะต่าง ๆ และดินแดนกรีซ
• สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขา ทำให้แต่ละรัฐจึงเป็นอิสระต่อกัน เป็นรัฐเล็ก ๆ มากมาย
• เกาะครีต Crete เป็นเกาะใหญ่และมีความสำคัญของกรีก

กรีกสมัยก่อนประวัติศาสตร์
• 4000 B.C. มีการค้นพบเครื่องมือ และหลักฐานการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน รวมถึงป้อมปราการ
• บนเกาะครีต มีการใช้โลหะทองแดง สำริด

อารยธรรมกรีก

กรีกสมัยประวัติศาสตร์
• 2000 B.C. กำเนิดอารยธรรมไมนวน Minoan การค้นพบดินเผาจารึกตัวอักษรบนเกาะครีต มีการก่อสร้างวังใหญ่โต
• ต่อมาถูกรุกรานจากพวก ไมซิเนียน Mycenaean และต่อมาเป็นพวก ดอเรียน Dorian
• 1120-800 B.C. ถือเป็นยุคมืด การค้าขายถูกพวกฟินิเชียนเข้ามาขยายอิทธิพล **โฮเมอร์ และอิเลียด โอดิสซีย์ เกิดในช่วงนี้ **
• 800 B.C. ยุคคลาสสิค มีลักษณะเป็นนครรัฐ เรียกว่า “โพลิส” Polis มีกษัตริย์และขุนนางปกครองนคร เริ่มใช้ระบอบประชาธิปไตย
• 500 B.C. ศูนย์กลางอยู่ที่ เอเธนส์ แคว้นแอตติก Attica ได้ร่วมกันกับนครรัฐกรีกอื่น ป้องกันการรุกรานจากเปอร์เซีย กลายเป็นยุคทองแห่งเอเธนส์
• 431-404 B.C. สงครามเพโลพอนนีเชียน ระหว่างเอเธนส์ กับสปาร์ตา ผลทำให้ มาซีโดเนีย เข้าครอบครองกรีก สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เรียกว่ายุค “เฮลเลนิสติก” ขยายดินแดนครอบคลุมถึงอียิปต์ และอินเดีย

มรดกที่สำคัญของกรีก
เทพเจ้าแห่งเทือกเขาโอลิมปัส

อารยธรรมกรีก

สถาปัตยกรรม
ชาวกรีกจะให้ความสำคัญกับเทพเจ้า เชื่อว่าพลังธรรมชาติจะให้คุณและโทษได้ อำนาจลึกลับนี้มาจากเทพเจ้าเป็นผู้บันดาล
• วิหารบูชาเทพเจ้า “พาร์เธนอน” Parthenon 500 B.C. สร้างด้วยหินอ่อน หลังคาหน้าจั่ว มีเสาหิน

ประติมากรรม
• สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะธรรมชาติ เทพเจ้าจึงเหมือนมนุษย์ งานในยุคแรกจะตรง ๆ แข็งทื่อ
• สมัยคลาสสิคเริ่มมีลักษณะพริ้วไหว และสมัยหลังจะแสดงถึงความปวดร้าว ความทรมานของมนุษย์

จิตรกรรม
• ภาพวาดในยุคแรก นิยมพื้นสีแดง คนสีดำ วาดบนภาชนะ
• ยุคเฮลเลนิสติก มีการนำกระเบื้องสีมาประดับ เรียกว่า โมเสก Mosaic

นาฏกรรม
• เป็นการละครของกรีก ร้องประสานเสียง ในเทศกาลบวงสรวงและเฉลิมฉลองเทพเจ้า เป็นละครประเภทโศกนาฎกรรม และสุขนาฏกรรม

วรรณกรรม
• โฮเมอร์ กวีนักเล่าเรื่องได้แต่ง “อีเลียด” และ “โอดิสซี” เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามทรอย

นักปราชญ์ที่สำคัญของโลก
• เฮโรโดตุส Herodotus 484-420 B.C.
• โซเครตีส Socrates 470-399 B.C.
• อริสโตเติ้ล Aristotle 384-322 B.C.
• เพลโต Plato 328-247 B.C.

ความรู้ทั่วไปของอารยธรรมกรีกแบบเข้าใจง่าย

กรีก กับ กรีซ ใช่พวกเดียวกันหรือไม่?
คนกรีซไม่ใช่ “คนกรีก”

กรีซ ……. คือ ชื่อประเทศในยุคใหม่
กรีก ……. คือ อารยธรรมกรีก อาณาจักรกรีก ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศกรีซ

พื้นฐานอารยธรรม

1. เป็นพวก อินโดยูโรเปียน อพยพเข้าสู่ดินแดนกรีก แล้วรับความเจริญจาก วัฒนธรรมไมนวน(Minoan Culture) บนเกาะ ครีต และวัฒนธรรมของ เอเชียไมเนอร์ และอียิปต์ มาผสมผสานกัน
2. ชาวกรีกเรียกตัวเองว่า เฮลลีน (Hellene)เรียกบ้านเมืองตัวเองว่า เฮลลัส(Hellas)และเรียกอารยธรรมของตนเองว่า เฮเลนิก (Hellenic Civilzation)
3. อุปนิสัย โดยทั่วไปของคนกรีกคืออยากรู้อยากเห็นเชื่อมั่นในเหตุผลชอบเสรีภาพและความเป็นปัจเจกชน
ปัจเจกชน ปัจเจกบุคคล = เรื่องส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล
ซี่งเป็นลักษณะของพวก มนุษยนิยม นอกจากนี้กรีกยังเป็นพวกนิยมความเป็นธรรมชาติ ถือว่าเป็นพวก ธรรมชาตินิยม
ซึ่ง สังเกตได้จากรูปปั้นของชาวกรีกโบราณที่เสมือนจริง ชาวกรีกไม่ชอบปั้นรูปปั้นผู้หญิงมากนักเพราะว่าผู้หญิงสมัยก่อนมักจะขุนตัว เองจนอวบ (พวกเธอยึดตามรูปปั้นของวีนัส ที่มีความอวบเป็นหลัก) จึงไม่มีความสวยแบบหุ่นเพียวๆ เหลืออยู่เลย ส่วนมากจะปั้นรูปปั้นผู้ชายเพราะว่ามีทั้งความบึกบึน และความสง่างามมากกว่า
4. กรีกมีภูมิประเทศเป็น ภูเขา และ ทะเล ทำให้ต้องแบ่งการปกครองออกเป็นนครรัฐแต่ละนครรัฐอิสระจากกันศูนย์กลางนครรัฐอยู่ที่“อะโครโปลิส”

ยุคของอารยธรรมกรีก
1. ยุคเฮเลนนิก (Hellenic)
– เป็นกรีกแท้
– ศิลปะเน้น ความเรียบง่าย, มนุษยนิยม, ธรรมชาตินิยม ซึ่งถือเป็นยุคแห่ง คลาสสิค (ความสมบูรณ์)
– ล่มสลายลงเพราะเกิด สงครามเพโลพอนเนเซียน (Peloponnesian War) ทำให้อาณาจักร มาซิโดเนีย แผ่อำนาจเข้ามาปกครอง

สงครามเพโลพอนเนเซียน (Peloponnesian War) เป็นสงครามระหว่าง เอเธนส์ vs สปาร์ตา เอเธนส์ เป็นชนกลุ่มที่มี มนุษยนิยม  สปาร์ตา ดุร้าย มาซิโดเนีย ชอบรบ เกิดมาต้องเป็นทหาร เกิดมาพิการ ฆ่าทิ้ง หรือปล่อยให้ตาย

2. ยุคเฮเลนิสติก (Hellenistic)
– เป็นยุคที่วัฒนธรรมกรีกกระจายไปทาง ตะวันตก
– เป็นระยะที่นครรัฐ มาซิโดเนีย เจริญรุ่งเรืองขึ้น
– กษัตริย์องค์สำคัญคือ

  • – พระเจ้า ฟิลิป รบชนะนครรัฐต่างๆของกรีก รวมกรีกเข้าเป็นปึกแผ่นก่อนสิ้นพระชนม์
  • – พระเจ้าอเล้กซานเดอร์มหาราช ชนะเปอร์เซียขยายจักรวรรดิไปยังอียิปต์และ อินเดีย

– ศูนย์กลางอยู่ที่ อียิปต์ (อเล็กซานเดีย)
– ศิลปะเน้นความหรูหรา และอารมณ์รุนแรง

อารยธรรมกรีก

อารยธรรมสำคัญ
1. การนับถือเทพเจ้าหลายองค์ (พหุเทวนิยม)
– มีเทพเจ้าสูงสุด คือซีอุส หรือ ซุสแห่งเขาโอลิมปุส หรือ โอลิมปัส ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฝน
– เทพโพไซดอน เป็นเทพแห่งท้องทะเล
– เทพอพอลโล เป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์
ข้อมูลเพิ่มเติม : เทพปกรณัมกรีกชื่อเทพกรีก / เทพเจ้ากรีก

**แต่กรีกไม่ได้ให้ศาสนาเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเหมือนชาวอียิปต์ เชื่อกันว่าเป็นมนุษย์ดีกว่าเทพ
2. สถาปัตยกรรม และ ประติมากรรมรูปปั้นเน้น สัดส่วนสมจริง แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก
3. ให้ความสำคัญกับวรรณกรรม เช่น

  • มหากาพย์อีเลียด-โอดิสซี   ของ กวีโฮเมอร์
  • ปรัชญานิพนธ์ เหตุผลแบบอุปนัย เหตุผลแบบนิรนัยของ โสเครตีสเพลโตและอริสโตเติล
  • ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ของเฮโรโดตัส หรือ โดตุส
  • นิทานอีสป แต่งโดย อีสป

4. ละครแนว สุขนาฏกรรม comedy สุขสมหวัง และ โศกนาฏกรรม  drama = ดึงอารมณ์มากๆ
5. กีฬา Olmpic เพื่อถวาย ซีอุส หรือ ซุส
6. การปกครองแบบประชาธิปไตย การแบ่งการปกครองแบบนครรัฐ

 

 

Tags: , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home3/new1/public_html/thaistudyfocus.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273