สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า หมายถึง เครื่องหมายต่างๆ ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นใช้สำหรับแทนอุปกรณ์ต่างๆ ทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่เข้าใจ มีความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นที่ยอมรับโดยสากล

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า แบตเตอรี่ (Battery) เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญสำหรับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
มี 2 ขั้ว คือ ขั้วบวกและขั้วลบ และมีความต่างศักย์ไฟฟ้า
ระหว่างขั้วทั้งสอง สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
สำหรับแบตเตอรี่มี 2 ขั้ว คือ
ขีดยาว หมายถึง ขั้วบวก และ ขีดสั้น หมายถึง ขั้วลบ ขั้วบวกมีศักย์

ไฟฟ้าสูงกว่าขั้วลบ
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งในวงจรและ
พบเห็น
ได้บ่อย เมื่อมีกระแสไหลผ่านจะทำให้เกิดความต่างศักย์ตกคร่อม
ที่ปลายทั้งสอง
ตามกฏของโอห์มและค่าความต้านทานแตกต่างออกไป
ตามการออกแบบวงจร
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าสำหรับตัวต้านทานแบบ
ปรับค่าไม่ได้ ตามภาพทั้งสองแสดงให้
เห็นถึงตัวต้านทาน 2 รูปแบบ

   
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า   สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ มีค่าความต้านทานที่ปรับเปลี่ยนได้โดย
ผู้ใช้
เริ่มต้นที่ 0 โอห์มไปจนถึงค่าสูงสุด สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าสำหรับ
ตัวต้าน
ทานแบบปรับค่าได้จะมี 3 ขาตามภาพ
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
 
 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เป็บอุปกรณ์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง
สามารถเก็บประจุ
และคายประจุได้ (มีหน่วยเป็นฟารัด หรือ Farad)
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าตัวเก็บประจุ
มีทั้งแบบไม่มีขั้ว และแบบมีขั้ว
ขั้วบวกของตัวเก็บประจุแบบมีขั้วมีเครื่องหมาย +
กำกับไว้
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า  สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า  ไดโอด (Diode) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ มี 2 ขั้วคือ แอโนด
และ คาโทด มักใช้ในวงจรเรียงกระแส มีคุณสมบัติให้กรแสผ่านได้ทิศทางเดียว
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าไดโอดตามภาพด้านบนของสัญลักษณ์จะแสดงชื่ออุปกรณ์
ด้านล่างอาจเขียนเบอร์หรือชนิดของไดโอดกำกับ
 
 
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า สวิทช์กดต่อ ยอมให้กระแสไหลผ่านเมื่อสวิทช์ถูกกด เช่น สวิทช์กริ่งประตูบ้าน
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า สวิทช์กดตัด เป็นสวิทช์แบบกดอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปกติจะต่อ (on) และเมื่อถูกกดจะตัด (off)
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า สวิทช์ปิดเปิด (SPST) ยอมให้กระแสไหลผ่านที่ตำแหน่งต่อ (on)
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า สวิทช์สองทาง (SPDT) เปลี่ยนสลับการต่อเพื่อให้กระแสไหลผ่านได้ไป ทางตำแหน่งที่เลือก 
สวิทช์สองทางบางแบบจะมีสามตำแหน่ง โดยตำแหน่งกลางไม่ต่อ(off) ตำแหน่งจึงเป็น
เปิด-ปิด-เปิด(on-off-on)
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า สวิทช์ปิดเปิดคู่ (DPST) สวิทช์ปิดเปิดแบบคู่ ปิดเปิดพร้อมกัน เหมาะสำหรับตัด-ต่อหรือปิด-เปิด
วงจรพร้อมกันสองเส้น เช่น ไฟเมน
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า สวิทช์สองทางคู่ (DPDT) เปลี่ยนสลับการต่อพร้อมกัน เช่นใช้ในการต่อเพื่อกลับทิศทางการหมุน
ของมอเตอร์ดีซี สวิทช์บางแบบจะมีสามตำแหน่งคือตำแหน่งไม่ต่อ(off)ตรงกลางด้วย
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า รีเลย์ สวิทช์ทำงานด้วยไฟฟ้า เมื่อมีไฟ เช่น 12โวลท์ 24 โวลท์ มาป้อนให้ขดลวดแกนเหล็ก
จะเกิดการดูดตัวสัมผัสให้ต่อกัน ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ต่อวงจรหรือตัดวงจร แล้วแต่ว่าต่ออยู่ที่ขา
NO หรือ NC (NO = ปกติตัด  COM = ขาร่วม  NC = ปกติต่อ)

 

 

 

Tags: ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home3/new1/public_html/thaistudyfocus.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273