หน่วยวัดไฟฟ้า

หน่วยวัดไฟฟ้า (หน่วยวัดปริมาณทางไฟฟ้า)

หน่วยวัดไฟฟ้า

1. แรงดันไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt) ใช้ตัวย่อว่า “V” สามารถหาได้จากค่าความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดบนสายไฟฟ้าที่มีกระแสคง ที่ 1 แอมแปร์ และกำลังที่ใช้ระหว่างจุดสองจุดนั้นเท่ากับ 1 วัตต์ คือ แรงดันไฟฟ้า 1 โวลท์

หน่วยวัดค่าของแรงดันไฟฟ้า
1 ไมโครโวลต์ (uV) = 1/1,000,000 โวลต์
1 มิลลิโวลต์ (mV) = 1/1,000 โวลต์
1 กิโลโวลต์ (KV) = 1,000 โวลต์
1 เมกะโวลต์ (MV) = 1,000,000 โวลต์

2. กระแสไฟฟ้า

การไหลของอิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้านั้น เรียกว่า กระแสไฟฟ้า ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์ (Ampere) ใช้ตัวย่อว่า “A” สามารถหาได้จากค่ากระแสที่ไหลในลวดตัวนำที่มีความยาวไม่จำกัด วางขนานกัน 1 เมตร มีพื้นที่หน้าตัดเล็กมากจนไม่ต้องนำมาคิดในสูญญากาศ ทำให้เกิดแรงระหว่างตัวนำทั้งสองเท่ากับ 2 x 10-7 นิวตันต่อความยาว คือ กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์

กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าสองตัวที่วางขนานกันมีระยะห่างกัน 1 เมตร แล้ว ทำให้เกิดแรงแต่ละตัวนำเท่ากับ 2 x 10-7 นิวตันต่อเมตร

หน่วยวัดค่าของกระแสไฟฟ้า
1 มิลลิแอมแปร์ (mA) = 1/1,000 แอมแปร์
1,000 มิลลิแอมแปร์ (mA) = 1 แอมแปร์
1 ไมโครแอมแปร์ (uA) = 1/1,000,000 แอมแปร์
1,000 ไมโครแอมแปร์ (uA) = 1 มิลลิแอมแปร์

3. ความต้านทานไฟฟ้า

ความต้านทานไฟฟ้า หมายถึง การต้านทานการไหลของไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยวัดเป็นโอห์ม ใช้ตัวย่อว่า “หน่วยวัดไฟฟ้า” สามารถหาได้จากค่าความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดบนตัวนำที่มีค่าเท่ากับ 1 โวลท์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1 แอมแปร์ คือ ความต้านทานทาน 1 โอห์ม

ความต้านทานไฟฟ้า 1 โอห์ม หมายถึง ความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ที่ไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วทำให้เกิดกำลังไฟฟ้า 1 วัตต์

หน่วยวัดค่าของความต้านทานไฟฟ้า
1 กิโลโอห์ม (Kหน่วยวัดไฟฟ้า) = 1,000 โอห์ม (หน่วยวัดไฟฟ้า)
1 เมกะโอห์ม (Mหน่วยวัดไฟฟ้า) = 1,000,000 โอห์ม (หน่วยวัดไฟฟ้า)
1,000 โอห์ม (หน่วยวัดไฟฟ้า) = 1 กิโลโอห์ม (Kหน่วยวัดไฟฟ้า)
1,000 กิโลโอห์ม (Kหน่วยวัดไฟฟ้า) = 1 เมกะโอห์ม (Mหน่วยวัดไฟฟ้า)

 

Tags: , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home3/new1/public_html/thaistudyfocus.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273